Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Vägledning

Här får du information om våra rutiner och hur ett förslag hanteras av kommunen.

Vem kan skapa och rösta på ett förslag?

Alla som bor eller har någon koppling till det aktuella området kan skapa eller rösta på ett förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta och skapa sina egna förslag.

2020 kan de som bor i eller kring Kungshult-Hurva-Löberöd lämna förslag.

Hur registrerar jag mig?

Du registrerar dig genom att klicka på "Registrera"-länken uppe i högra hörnet. Det är enkelt att registrera sig; du fyller i några uppgifter som vi använder för att kunna kontakta dig om förslaget. Du kommer sedan att få ett mail med en länk. Klicka, inom 21 dagar, på länken för att verifiera din e-postadress och aktivera ditt användarkonto.

Hur skapar jag ett förslag?

När du har registrerat dig och loggat in, kan du klicka på "Lägg till ett förslag" och följ sen instruktionerna.

Vad måste ett förslag innehålla?

Förslaget ska innehålla en rubrik och en beskrivning av förslaget som tydligt talar om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan det visas publikt. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv varför du vill att förslaget ska genomföras. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Vad kan mitt förslag handla om?

Föreslagna åtgärder ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med detta menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. (Man kan inte söka medel för arrangemang eller hyra av lokal eller liknande.)

Kostnaden för den föreslagna åtgärden får inte överstiga 500 000 kr.

Åtgärden ska vara till för en bred målgrupp och vara tillgänglig för så många som möjligt, och förslaget ska följa svensk lagstiftning.

Vilka förslag publiceras inte?

Förslag som bryter mot vår lagstiftning, är diskriminerande eller på annat sätt olämpliga kommer inte att publiceras, men annars kommer alla förslag att publiceras.

Hur lång tid tar det innan förslaget läggs ut på kommunens webbplats?

När du har skickat in ditt förslag, kan det ta upp till en vecka innan det publiceras. Vi kommer även att granska om förslaget följer våra riktlinjer.

Hur röstar jag på ett förslag?

Omröstningen startar under senare delen av hösten. Då kommer det finnas närmare anvisningar för hur det går till här på webbplatsen. Fram till dess kan du se alla förslag som kommit in, här på sida.

Innan förslagen publiceras för omröstning, kommer kommunen att sammanställa förslag som liknar varandra till ett förslag. Vi kommer också att ta bort de förslag som inte går att genomföra av olika skäl. Information om detta kommer att finnas i förslagen.

Lämna en kommentar till ett förslag

Du har möjlighet att kommentera förslagen. Skriv din kommentar i kommentarsfältet. Din kommentar publiceras efter granskning vilket kan ta upp till tre vardagar.
Kommentarer som bryter mot vår lagstiftning, är diskriminerande eller på annat sätt olämpliga kommer inte att publiceras.

Går det att lämna in förslag på papper?

Ja det går att lämna in förslag på papper. Förslaget lämnas in på Kontaktcenter, Stadshuset i Eslöv. Om du lämnar in förslaget på papper ska du uppge namn, postnummer och gärna en e-postadress om du vill veta vad som händer med ditt förslag.
Förslaget kommer då att registreras i kommunens elektroniska system för förslag och hanteras som beskrivet i denna vägledning.

Röstning på ett förslag kan vi däremot inte ta emot på papper. All röstning sker via kommunens elektroniska system.

Hur marknadsförs förslaget?

Förslagen visas på kommunens webbplats. Enskilda förslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen. Förslagsställaren är fri att själv marknadsföra sitt förslag på olika sätt.

Vilka förslag vinner?

Efter omröstningen vinner det förslag som samlat flest röster och det kommer att genomföras. Om det finns pengar över i budgeten kommer det förslag som fick näst flest röster att genomföras osv.

Vad händer sen?

De förslag som får flest röster kommer att genomföras av kommunen, och ambitionen är att de ska vara genomförda inom ett år, men denna tid kan både bli kortare och längre beroende på förslagets karaktär.

Ansvar

Kommunen tar inget ansvar för de förslag och kommentarer som lämnas på webbplatsen. Åsikterna som uttrycks är inte kommunens.