Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Utegym i Hurva

Sammanfattning

Beskrivning

Beskrivning:
Hurva är en väldigt trevlig ort där vi gärna umgås och har olika aktiviteter tillsammans. Ett intresse som många i byn delar är hälsa och friskvård, men något gemensamt utegym där man kan mötas och träna finns tyvärr inte. Ett utegym i byn skulle utgöra en naturlig samlingsplats, något som inte finns i dagsläget. Alla skulle ha glädje av ett utegym, ung som gammal, oavsett bakgrund, ekonomi eller familjekonstellation.
Ett utegym skulle underlätta för byborna att träna och därmed främja invånarnas hälsa.

Förslag till placering av utegymmet:
I Hurva finns en allmänning/rekreationsområde med stora outnyttjade grönområden. Bara detta bjuder in till en trevlig träningsmiljö men placeringen har också den fördelen att man lätt kan ta sig dit från småbyarna runt omkring genom promenad/löpning/cykel eller bil (Tre parkeringsplatser med 24h parkering finns i direkt anslutning till grönområdet. Se bifogad bild) Det bästa skulle vara att placera utegymmet bredvid byns lekplats. Fördelarna med detta är flera då det kommer ligga centralt i byn, föräldrar kan träna medan barnen leker på lekplatsen och samtidigt som man är en god förebild för barn då det motiverar till träning och rörelse!
Utegymmet skulle då också ligga i direkt anslutning till välskötta gång- och cykelvägar för att man lätt ska kunna ta sig till och från utegymmet.

Förslag på utformning:
En fördel skulle vara att utforma utegymmet som ett klassiskt utegym i naturmaterial, det skulle göra att det passar in i omgivningen samt vara miljövänligt och hållbart. Att hålla redskapen klassiska skulle också göra utegymmet mer användarvänligt och inte kräva några förkunskaper.
För att öka säkerheten och göra utegymmet tillgängligt under den mörkare delen av året så hade en lyktstolpe i anslutning till utegymmet varit fantastiskt. Ett förslag är att man sätter en lyktstolpe i anslutning till utegymmet med en timer som man startar manuellt, detta är en uppskattad lösning som man gjort på Örtofta utegym. (Se bifogad bild)

Ett utegym i byn skulle öka livskvaliteten för byinvånarna på många sätt; socialt, psykiskt och fysiskt, det skulle komma alla till gagn, samtidigt som man kommer ha kul och må bra!

Bifogade filer
document IMG_20200905_142313.jpg Ladda ner
Beslut
2021-01-15

Förslaget går vidare till omröstning. Placering och utformning kommer att diskuteras vid ett eventuellt genomförande.